oleh

Ini 11 Bahaya dan Ancaman Riba Menurut Alquran dan Hadis

PortalMadura.Com – Dalam islam bunga uang atau yang lebih dikenal dengan riba merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT. Bahkan terdapat ancaman bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut beberpa sebelah bahaya dan ancaman riba yang sangat merusak.

Mendapat Siksa yang Pedih
“Disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk mereka itu siksa neraka yang pedih.” (QS. An Nissa: 161)

Sejalan dengan Syetan
“Orang orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila”. (QS Al Baqarah : 275)

Kekal di Dalam Neraka
“Maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menghalalkan sedekah”. (QS Al Baqarah : 276)

Membinasakan Umat Manusia
“Hindarilah tujuh hal yang membinasakan,…..memakan riba….” (HR Muslim)

Semua yang Berperan Turut Berdosa
“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja”. (HR Imam Muslim)

Mendapat Azab Berat
“Lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya hingga berdarah dan kembali seperti semula. Aku (Rasulullah) bertanya, apa ini? salah seorang lelaki yang bersamaku menjawab, yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba”. (HR Imam Al Bukhari).

Dosa Lebih Besar Daripada Zina
“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui bahwa di dalamnya adalah hasil riba, dosanya itu lebih besar dari melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali”. (HR Ahmad)

Baca Juga: 8 Tips Agar Tidak Terjerumus dalam Riba

Kufur Bagi yang Menghalalkan
“Sekali kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.” (QS Al Muthaffifin : 14)

Hartanya Tidak Berkah
“Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka.” (HR At Tirmidzi)

Tidak Memiliki Iman
“Riba itu ada 73 pintu dosa yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri”. (HR Al Hakim).

Doa Tidak Dikabulkan
“Makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan oleh yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan Allah?” (HR Muslim)

Demikian bahaya dan ancaman riba bagi umat islam. Semoga bermanfaat.

Rewriter: Nanik Dwi Jayanti
Sumber: islampos.com

Komentar